+90 258 371 50 55

Blog


    Sayfa 2 - 4    


27/01/2018
 İpuçları & Yardım  

Fan-coil: Temel prensip olarak içerisine sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk üfleyen cihazdır. Üflemeyi ise içinde bulunan fan yardımı ile yapar. İçeri giren akışkan kılcal borulardan geçerken hemen arkasındaki fan üfleme yapar. Akışkan sıcak ise sıcak üfler soğuk ise soğuk üfleme yapılır. Böylece odanın havası istenilen rejime getirilmiş olur.  Fan-coil cihazlarına sıcak su beslemesi, genellikle sıcak...

Devamı

27/01/2018
 İpuçları & Yardım   Ticari & Endüstriyel HVAC   Enerji Santralleri & Kimya Endüstrisi  

Soğutma Sistemleri 3 ana başlık altında incelenebilir;  Tek geçişli sistemler Yarı açık (açık sirkülasyonlu) sistemler Kapalı sistemler   TEK GEÇİŞLİ SİSTEMLER Soğutucu akışkanın bir kaynaktan alınıp, bir ısı eşanjörü ya da soğutma yüzeyinde soğutma işlevini yaptıktan sonra deşarj edilmesi suretiyle çalışan sistemlere tek geçişli sistemler denir.  Su tüketimi çok...

Devamı

27/01/2018
 İpuçları & Yardım   Ticari & Endüstriyel HVAC  

Kazan yakıtlarının verimli yanıp yanmamasının değerlendirilmesindeki en önemli etkenlerden biride baca gazının ölçülmesidir. Ancak hepimiz baca gazı ölçümünün yapılması gerektiğini biliriz ama çıkan sonuçların neyi anlattığını bilmeyiz. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum… BACA GAZINDAKİ CO MİKTARI • Baca gazındaki CO miktarının fazlalığı yetersiz yanmanın göstergesidir. Yakıt ile havanın ideal oranlarda...

Devamı

27/01/2018
 İpuçları & Yardım   Ticari & Endüstriyel HVAC   Servis & Hizmet Sektörü  

Lejyoner hastalığı Legionella bakterisi tarafından oluşturulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatürree hastalığı biçimidir. Legıonella bakterisi suda yaşar ve çoğalır. En yaygın bulaşma yolu binalardaki sıhhi tesisat ve klima tesisatıdır. Özellikle oteller, hastaneler, iş merkezleri ve fabrikalar gibi büyük, kompleks sistemlerde karşılaşılır. Lejyoner hastalığının oluşabilmesi için Legıonella bakterisi ile kirlenmiş suyun aerosol...

Devamı

27/01/2018
 İpuçları & Yardım   Ticari & Endüstriyel HVAC  

Sistemi operasyona alacak olan eleman soğutma kuleleriyle ilgili olarak eğitim görmüş olmalı ve de bu tarz sistemi çalıştırmaya yatkın olmalıdır. Sistem işletimi sırasında meydana çıkacak kritik değerler kaydedilmelidir. Prosedürler normal kontrol parametrelerini ve sınırlarını belirlemelidir. Çalışanlar normal şartlar dışında çalışma durumlarından haberdar olmalıdır ve su kalitesi üzerinde belli aralıklarla testler yapılmalıdır. Bu...

Devamı

27/01/2018
 İpuçları & Yardım   Ticari & Endüstriyel HVAC  

İşletmelerde bu cihazların bakımlarının yapılması ve iyi işletilmesi esastır. Öncelikle bu cihazlardaki yoğuşma tavalarının eğimleri drenaj yönünde olmalı ve drenaj alt noktadan yapılmalıdır. Tavalarda su birikmemelidir. Hastane gibi hassas binalarda drenaj hatlarında cam gözetleyiciler konulabilir. Klima santrallerinde sulu nemlendiriciler yerine, buharlı nemlendiriciler kullanılması tercih edilmelidir. Nemlendirici olarak, su hacmi olmayan direkt havaya sis...

Devamı

27/01/2018
 İpuçları & Yardım   Ticari & Endüstriyel HVAC  

Kazanınızın ömrünü uzun yıllar uzatmanın en önemli yolu kazan borularının temizlikleridir. Fakat bu işlem kapsamlı bir bakımla birleştiğinde kazan veriminin arttığı da gözlemlenmektedir.  Günümüzde kazan temizlikleri tüm işletmelerce yapılmaktadır. Ancak atladığımız husus bunun ne kadar doğru yapıldığıdır. İşletmelerde kazan borularının sayısı en az 100 adettir. Bu işletmenin durumuna ve büyüklüğüne göre 800 adet...

Devamı

27/01/2018
 İpuçları & Yardım   Ticari & Endüstriyel HVAC  

Su tabanlı soğutma sistemleri, artan enerji kullanımı ve yüksek işletme maliyetleri ile sonuçlanacak ve verimlilikte düşüşe neden olacak ısı eşanjörü yüzeylerinde tortu oluşumu riski ile karşı karşıyadır. Araştırmalar gösteriyor ki kondenser borularındaki sadece 0,6 mm tortu tabakası chiller ısı transferi verimliliğini %34 azaltmakta ve enerji tüketimini %21 artırmaktadır. Bu nedenle Chiller ve Kondenser borularının belirli preiyodlarda...

Devamı

27/01/2018
 Ticari & Endüstriyel HVAC  

Kazan sistemlerinde bir çok yakıt kullanılmaktadır. Tüm yakıtlar yanma işlemleri süresince alev duman boruları içerisinde tortu , kurum ve istenmeyen birikintiler oluşturur.  Bu oluşan tabakalar boru içerisindeki ısı iletimini düşürür. İletimi sağlanamayan bu ısı, baca yoluyla dışarıya atılmış olur. Bu küçümsenmeyen enerji kayıpları %10 ile % 50 oranlarında değişmekte ve daha fazla yakıt yakılmaktadır. İletimi...

Devamı

27/01/2018
 Ticari & Endüstriyel HVAC  

Soğutma çevrimlerinin içerisinde meydana gelen ısı değişiklikleri boruların iç kısmında kışır, ve birikinti oluşmasına neden olur. Bu oluşan kirlilikler verim düşmelerinin bir numaralı etkenlerindendir. Bu kirlilikler 2 yöntemle temizlenebilir.  1- Kimyasal çevrim 2- Mekanik temizlik  Borularda meydana gelen tıkanmaların kimyasal ve mekanik olarak temizliğinin ve bakımının yapılmasını sağlayan yüksek teknolojili makinelerle verim...

Devamı


    Sayfa 2 - 4