+90 258 371 50 55

Blog

27/01/2018

Enerji Yönetimi


Kategori:İpuçları & Yardım Ticari & Endüstriyel HVAC 
Gönderen: admin

Modern dünyada tüketim artışı ile beraber,enerji kaynaklarında meydana gelen azalma,enerji fiyatlarının yükselişine sebep oluyor.Bu durum da işletmelere maliyet arışı şeklinde yansıdığında her geçen gün daha fazla bina sahibi enerji yönetimine odaklanıyor. 

Temmuz 2012’de Johnson Controls ‘ün yayınladığı anketin sonuçlarına göre bina sahiplerinin %85 ‘i proseslerinin etkinliğini arttırmak için enerji  yönetimine yöneliyor.Veriler incelendiğinde son iki yılda,enerji  yönetimine yönelen işletme sayısı,diğer yıllara oranla %34 artış göstermiş durumda. 

Bununla birlikte anketin sonuçlarına göre ABD ve Kanada’da 3500 anket katılımcısı,bina ve işletme sahibinin %46’sı gelecek yılda enerji verimliliği için ürettikleri proje sayısını  arttırmayı planlıyor. 

Son yıllarda enerji verimliliği için yapılan hükümet destekli projeler ve mali teşvikler ,işletme ve bina sahiplerini,proje üretme ve uygulamaya koyma konusunda daha da heveslendiriyor.

Johnson Controls ,uzun süren çalışmalar sonucu hazırladığı ticari bina işletmelerinde enerji verimliliğini arttırma konulu,’’Enerji  Verimli Binalara Dönüşüm:Eylem ve  Politikalar’’raporu bir binanın enerji verimliliği için  gerekli tüm politika ve araçları, tek tek irdeliyor. 

Bu anlamda ABB bilişim devi  IBM, enerji verimliliği konusunu ciddiye alan şirketlerin başında geliyor.Hazırladıkları ‘’2011 Birleşik Sorumluluk Raporu’’ şirketin enerji verimliliğini arttırmak için yeni trendler oluşturduğunu , bu sayede yıl sonunda 43 milyon $ tasarruf ettiğini gösteriyor.Tüm bunlara ek olarak IBM oluşturduğu yeni trendler ile elektrik kullanımını 328.000 magawatt/saat , karbondioksit emisyonunu 175.000 m3 azaltıyor.IBM yıllık enerji tüketimlerinde %3,5 azalmayı hedeflerken,yıl sonunda yaptıklarıtasarruf %7,4 ‘ü buluyor. 

IBM ‘in tüm dünyada ürettiği 2300’den fazla enerji korunumu projesi,HVAC sistemlerinin modifikasyonu,enerji tasarruflu aydınlatma çözümleri,hareketli aydınlatma sensörleri ve daha birçok akıllı bina uygulamalarını içeriyor.

Enerji verimliliği projelerine başka bir örnek olarak da General Service Administration (GSA)’ın hazırladığı son proje gösterilebilir.Tamamlanması 2 yıl süren ve 39 milyon $ ‘a mal olan proje GSA’in  Arkansas,Louisiana,New Mexico ve Texas’da bulunan ,yüksek enerji tüketimine sahip binalarının HVAC,aydınlatma ,su ve güvenlik sistemlerinin ,Texas’da bulunan merkezden kontrol edilmesine olanak sağlıyor.Sistem ,binaların enerji kullanımları ve performanslarını takip ediyor,bina sistemlerinde meydana gelen hasarları,anında yönetime bildiriyor.GSA bu sistem ile yılda 2,7 milyon $ tasarruf etmeyi amaçlıyor.

Pike Research ‘ün yayınladığı ,’’Binalarda Enerji Yönetimi’’isimli rapor da toptan ,parakende çeşitli sektörler içinde yer alan ticari binalarda enerji kullanımının takibi ve yönetimi için çözümler öneriyor,pazar analizleri ve tahminler sunuyor.

Pike Research,ticari işetme binalarının yüksek enerji tüketimine sahip binalar olduğunu,bu yüzden de tüm dünyada ,bu binalara mali ve çevresel açıdan enerji verimliliği konusunda dikkat çekilmesi gerektiğini belirtiyor. 

Günümüzde teknoloji hızla değişiyor ve gelişiyor.Gelişen teknoloji bina yöneticilerine ,enerji verimliliği sistemlerini uygulayabilmek adına kolay ve akılcı çözümler sunuyor.Pike Research ,hazırladıkları raporun sadece bina yöneticileri için  değil,yatırımcılara,aracı kurumlara hatta hükümetler için de teşvik edici olmasını umuyor.