+90 258 371 50 55

Blog

27/01/2012

Kışır - Kireç Nedir, Nasıl Oluşur?


Kategori:İpuçları & Yardım 
Gönderen: admin

Buhar, kaynar su, kızgın su kazanları ile soğutma suyu devrelerinde ısı etkisi ile sudaki sertliğin ısı transfer yüzeylerinde çökmesi sonucu (KIŞIR) KİREÇ adını verdiğimiz birikim oluşur. Isı transfer yüzeylerinde oluşan kışır izolasyon etkisi göstererek ısının yeterince suya transfer edilmesini güçleştirmektedir. Böylece yakıttan elde edilen enerjinin büyük bir bölümü suya trasfer olmadan bacadan atılmaktadır. 

Kışır (Kireç) oluşumu 2 şekilde olmaktadır:

Oluşum şekli : suyu sert yapan kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat, su soğukken eriyik halde kalır ve su ısındıkça kristalleşerek katı hale dönüşür. Bu taş oluşumu su sıcaklığı 350C civarında başlar ve su ısındıkça hızlanır.

Oluşum şekli : soğutma kulelerinde olduğu gibi , bir kısım suyun faz değiştirerek buharlaşması sonunda, (buharlaşan su ‘saf’ olduğundan ) geriye kalan suda eriyik halde bulunan minerallerin konsantrasyonu artar. Doymuş hale gelen su minerallerinin bir kısmı artar ve sonuçta mineral kristalleri (kireç taşı) oluşur.