+90 258 371 50 55

Blog

27/01/2018

Kazan Nedir? Kazanlar Nasıl Daha Verimli Çalıştırılır?


Kategori:İpuçları & Yardım 
Gönderen: admin

Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran makinelere ‘kazan’ diyoruz. Kazanların verimi ise yanma sonucu oluşan bu ısı enerjisinin hangi oranda taşıyıcı akışkana veya kullanma mahalline taşınmasına bağlıdır. Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o oranda yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere attığımız atık gazlar o kadar az olacaktır. 

KAZANLARIN VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Kullanılan yerde buhar basıncı eğer, kazan basıncından daha düşükse ve devamlı bu durumda kalıyorsa kazan çalışma buhar basıncı düşürülebilir. Buhar basıncının düşürülmesi yakıt faturasında %1-2 lik bir tasarruf sağlar.

Eksik yanma ile olan ısı kayıpları katı veya sıvı yakıt içerisinde bulunan yanabilir maddelerin yanmayarak kül, cüruf içinde kaldığı yada baca gazında yanmamış karbon oluştuğu zaman meydana gelmektedir. 

Yakıtlar serbest nem şeklinde ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle içerisinde nem bulundurur.

Yakıtın içerisinde bulunan nem yanma esnasında buharlaşarak açığa çıkmaktadır. Su buharı olarak çıkan nem, kazandaki faydalı enerjinin bir kısmının bacadan dışarı atılmasına neden olmaktadır. Yakıttaki serbest nemin mümkün olduğunca azaltılması enerji tasarrufu için gereklidir. 

Baca gazındaki CO2 ve Azot tarafından dışarı ısı taşınmaktadır. Yanma için gerekli olan O2nin gereğinden yüksek olması da faydalı ısıyı bacaya taşır. Isı kayıpları fazla hava ve baca gazı sıcaklığı optimum seviyeye indirilerek kontrol edilmelidir.

Fazla hava miktarı gereğinden çok olursa; Baca gazı miktarını artırır ve artan bu miktardaki hava, baca gazı sıcaklığına kadar ısınıp enerji alacağından daha fazla ısının bacadan dışarı atılmasına neden olur, Baca gazı miktarının artması gaz debisinin, dolayısı ile hızının artmasına ve ısı transferinin düşmesine neden olmaktadır. 

Baca gazı sıcaklığının kabul edilen değerlerin üzerinde olması halinde bacadan atmosfere fazla enerji atılmış olacaktır. Baca gazı sıcaklığının yüksek olmasının iki ana nedeni vardır.;

1-Isı transfer yüzeylerinin yetersiz oluşu

2-Isı transfer yüzeylerinde oluşan kirlilikler

Baca gazında normal gaz sıcaklığının üzerine çıkan her 17 °C lik artış verimlilikte yaklaşık % 1 lik düşüşe neden olmaktadır. 

Baca gazı sıcaklığının kükürt içeren yakıtlarda asit yoğuşma sıcaklığı olan∼180°C’nin, doğalgaz da ise ∼110 °C’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Baca gazı sıcaklığının asit yoğuşma sıcaklığının altına düşerse; Bacada korozyon sorunları ile karşılaşılır. Baca çekişinde de önemli düşüşler meydana gelebilir. 

Kazan suyunun içindeki bazı mineraller yüksek sıcaklıkta çözünürlüklerinin değişmesi sonucu suyun içerisinde tortulaşırlar ve kazanda ısı transferini azaltarak verimin düşmesine sebep olurlar. Kazana iletkenliği düşük besi suyu verilmelidir. Kazan suyunda oluşan tortular temizlenmezse kireçtaşı oluşur.Kazan içerisindeki suyun bir miktarının belli aralıklarla boşaltılmasına BLÖF adı verilir.