+90 258 371 50 55

Blog

27/01/2013

HVAC Nedir?


Kategori:İpuçları & Yardım Ticari & Endüstriyel HVAC 
Gönderen: admin

HVAC, İngilizce: Heating(ısıtma), Ventilating(havalandırma)  and Air Conditioning(soğutma) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş kısaltmadır.

Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar. Ayrıca Makine mühendisliği alanında bir alt kol olan tesisat mühendisliği kapsamında değerlendirilebilir. Mekanik tesisat kategorisinde yer alıp termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi gibi alt başlıklar temelini oluşturur.

HVAC sistemlerinin baslıca amacı istenilen iç hava koşullarını korumak ve sağlamaktır. HVAC sistemleri önemli enerji tüketicilerdir ve bu yüzden de önemli enerji tasarruf imkanlarına sahiptir.  Enerji verimliliği yüksek bir HVAC sisteminin, istenilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan miktar kadar enerji tüketmesi gerekir.

Verimli bir HVAC sistemi sadece mühendislik işi değil, aynı zamanda disiplinler arası çalışmayı (mimarlık, ekonomi, cevre vb. bilimler) gerektiren bir tasarım problemidir. En uygun çözümü bulabilmek için, bazı yapı ve cevre bilgilerine sahip olmak gerekir. Örneğin yapı karakteristiği, iklim ve bölge verileri bilinmelidir.

HVAC sistemleri, kullanım amacı ve yerine göre farklı özellikler gösterdiğinden, performans iyileştirmeleri ve enerji tasarruf çalışmaları spesifik özelliktedir ve sistemden sisteme değişir. Fakat bir HVAC sisteminin enerji tüketimini belirleyen üç önemli faktör vardır:

a) İstenilen iç hava kalitesi ve termal kalite
b) Aydınlanma ve diğer ekipmanlar sayesinde içeride üretilen ısı
c) Yapının karakteristiği ve yeri.

Günümüzde, HVAC sistemlerinde tüketilen enerjinin yapının toplam enerji tüketimindeki payı, kullanım amacına bağlı olarak % 15 ila %60’ını bulmaktadır. Bu bağlamda, enerjinin ve hatta boşa giden enerjinin etkin ve verimli kullanımı, özellikle büyük önem taşımaktadır Son yıllarda, sıcaklık, hacim ve kontrol stratejileri konusunda HVAC sistem parametreleri üzerinde yapılan çalışmalar, enerji sarfiyatı azaltılarak daha yüksek verimlerin elde edildiği sistemlerin gerekli olduğunu ortaya koymuştur. HVAC bakımının önemi  her geçen gün artmaktadır. GOODWAY’de bu konuda makineleriyle yüksek verimlilik sağlamaktadır.