+90 258 371 50 55

Blog

27/01/2018

Soğutma Kulelerinde Operasyon ve Bakım


Kategori:İpuçları & Yardım Ticari & Endüstriyel HVAC 
Gönderen: admin

Sistemi operasyona alacak olan eleman soğutma kuleleriyle ilgili olarak eğitim görmüş olmalı ve de bu tarz sistemi çalıştırmaya yatkın olmalıdır. Sistem işletimi sırasında meydana çıkacak kritik değerler kaydedilmelidir. Prosedürler normal kontrol parametrelerini ve sınırlarını belirlemelidir. Çalışanlar normal şartlar dışında çalışma durumlarından haberdar olmalıdır ve su kalitesi üzerinde belli aralıklarla testler yapılmalıdır. Bu kontrollerin arasındaki süre bir ayı geçmemelidir. Hastane gibi bakterilere duyarlı ortamlarda bu süre daha kısa olmalıdır. Bu durumda kullanılan mikrobiyolojik slaytlar faydalı olsa da bunlar sadece kulenin bakım kalitesiyle ilgili bilgi verir. Su içindeki çözünmüş madde miktarındaki değişimin suyun elektrik iletkenliğinin değişimine etkisi nedeniyle iletkenlik ölçümü de bir yol olarak kullanılabilir.

Bakım

Basit fakat ayrıntılarıyla yazılmış bir bakım şartnamesi bu tesisatlar için çok önemlidir. Bu şartnamelerde bakım aralıkları, kontrol prosedürleri ve temizliğin hangi yöntemlerle yapılacağı açıkça belirtilmelidir. 

Üreticinin istediği standart bakım dışında sistemin genel çalışması da incelenmelidir. Otomatik kontrol ünitesinin tüm kısımları test edilmelidir. Kondaktivite kontrol cihazı eğer monte edilmişse kalibre edilmelidir. Bu cihaz su içinde çözünmüş madde miktarının değişimini belirlemesinden dolayı çok önemlidir. 

Püskürtme sistemi ve su dağıtım sistemi kontrolünde görsel bakım yapılabilir. Bu şekilde malzemenin iyi durumda olup olmadığı ve kötüye gidip gitmediği kontrol edilebilir. Bu sürüklenme önleyiciler içinde aynı şekilde önemlidir. 

Bütün soğutma kuleleri senede en az bir kere tamamen temizlenmelidir. Sistemde yapılan kontrolün periyoduna olağan kontrollerin sonucuna göre karar verilmelidir. 

Eğer sistem sadece yaz mevsiminde kullanılıyorsa kuleyi sistem devre dışı kaldığı ilk anda temizlemek en doğrusudur. Sistemi yazın devreye almadan önce de dezenfekte edip kontrol etmek gereklidir. 

Suyu, sistemin temizlenmesinden önce temizliği yapacak kişileri korumak amacıyla 5 ppm şeklinde klorlama yapmak gerekir. Klorlama işlemi iki basamak halinde yapılamalıdır. İlk basamak sistemi suyundaki serbest klor miktarını belirlemektir. Klor organik bileşiklerle çok çabuk reaksiyona girdiğinden dolayı muhtemelen teorik olarak hesaplanan miktardan fazlası gerekecektir. İkinci olarak ta klorun veriminin ph7nin üzerindeki değerlerde hızla düştüğü unutulmamalıdır. Klordan en yüksek verimi alabilmek için ph değerini 7 nin üzerine çıkarmayan maksimum dozajı vermek gerekir.

Burada açıklanan prosedürler, bakımı iyi yapılmış ve iyi çalışan bir kule sağlar. 

Acil Dezenfeksiyon Prosedürü

Eğer mümkünse soğutma kulesi üzerindeki ısı yükü kaldırılmalıdır.
Soğutma ekipmanlarıyla ilgili fanlar kapatılmalıdır.
Sistem durdurulmalı ve tamamlama suyu vanaları açık ve çalışır olmalıdır.
Temizleme prosedürü sona erene kadar binanın hava emiş menfezleri kapatılmalıdır.
Resirküle su pompalarının çalıştırılmasına devam edilmelidir.
25-50 ppm serbest halojen kalmasını sağlamak için yeterli biosid eklenmelidir.
Yeterli miktarda köpük önleyici yada biodesperan eklenmelidir.
24 saat boyunca 10 ppm’lik serbest halojen kalması sağlanmalı ve bu 10 ppm in korunması için daha fazla biosid ortama eklenmelidir. 

Sistem ph’ı ölçülmeli yüksek ph larda halojen dezenfeksiyon hızı yavaşladığı için ortama asit ilave edilebilir ya da devir azaltılabilir.Böylece ph, klor bazlı biosidler için 8’in yada brom bazlı biosidler için 8,5un altında tutulabilir.

Sistemin drenajı kanalizasyona yapılmalıdır. Eğer drenaj izin alınarak bir yüzey suyuna yapılacaksa , dehalojenizasyona ihtiyaç duyulacaktır. 

Sistemi tekrar doldurun ve basamakları tekrar edin. Sisteme ikinci bir drenajdan sonra tekrar su besleyin.

Nemlendiriciler

Yıkamalı nemlendiriciler ,atomizörlü nemlendiriciler ve buharlı nemlendiriciler ortam havasının veya klima santralindeki şartlandırılmış havanın nemlendirilmesinde kullanılır. Yıkamalı nemlendiriciler günümüzde hijyen nedeniyle artık terk edilmektedir.Bu amaçla daha çok suyun resirküle edilmediği ve sadece gerekli nem ihtiyacı kadar suyun sis biçiminde havaya verildiği nemlendiriciler kullanılmaktadır. 

Atomizörlerde ve yıkamalı nemlendiricilerde su sıcaklığı yaş termometre sıcaklığında olup, genellikle 25C in altındadır. Sis şeklinde atomizörlü nemlendiricilerde cihaz çıkışında su zerresi bulunmaz Bütün su buharlaşır. 

Atomizörlü nemlendiricilerde resirküle su kullanılmamalıdır. Nemlendirici kullanılan klima tesisatında özellikle hava kanallarının temizliğine dikkat edilmelidir. 

• Hava kanallarında yoğuşma olabilir.Bununla ilişkili önlem alınmalıdır.İyi ısı yalıtımı yapılmalıdır.
• Hava kanalları temizlenebilecek şekilde planlanmalı ve yapılmalıdır.
• Hava kanalları belirli periyotlarla temizlenmelidir.
• Klima santrallerinin filtreleri kaliteli yapılmalı ve periyodik bakımı yapılmalıdır. 

Bu cihazların yerleştirilmesinde ,bacalardan mutfak egzozlarından ve diğer organik kirletici kaynaklardan uzakta yerleşim yapmaya dikkat edilmelidir.